Бидэнтэй холбоо барина уу,

Хөтөлбөр нь 12-15 хүүхэд бүхий танхимын сургалтаар дамжин хэрэгждэг бөгөөд сонирхсон сургууль, сургалтын төвүүд бидэнтэй холбогдож хэрэгжүүлэх боломжтой.

Бид хамтдаа чадна. Та холбогд.


Сургуулийн нэр:
Дүүрэг:
Хороо:
Холбоо барьж буй шалтгаан:
Холбоо барьж буй шалтгаан:
Албан тушаал
Label of Role Title
Нэр:
Овог:
Майл хаяг:
Утас:
Асуулт: