Chương trình tiếng Anh
Tuyệt vời
dành cho trẻ
ở khắp mọi nơi
Xem thêm

Nghe
Giao tiếp
tự nhiên
Xem thêm
Xây dựng dựa trên
KHOA HỌC
và được
THỰC TẾ
CHỨNG MINH
Xem thêm
Môi trường học
VUI VẺ
HIỆU QUẢ.
Xem thêm
Liên hệ với chúng tôi
GrapeSEED là một chương trình giúp trẻ em thu nhận tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Chương trình được thiết kế dựa trên quá trình tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên của trẻ. Từ những nghiên cứu khoa học và kết quả thực tế đã được chứng minh, GrapeSEED đã và đang giúp thế hệ trẻ trên khắp thế giới thành thạo tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ.

XEM THÊM