АНГЛИ
ХЭЛИЙГ ЭХ
ХЭЛЭЭ СУРСАН АРГААР НЬ ЗААДАГ
ХӨТӨЛБӨР
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
СУДАЛГАА ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, ТОГТМОЛ САЙЖРУУЛАЛТ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ХАРИЛЦАН ЯРИЛЦАЖ БЭРХШЭЭЛГҮЙ СУРАХ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ХҮҮХДИЙН
СУРАХ ЧАДВАРТ ТУЛГУУРЛАСАН АРГА ЗҮЙ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Уулзалт, семинар
Уулзалт, семинарын хуваарь удахгүй оруулна
ГрейпСИЙД нь хүүхдийн эх хэлээ сурсан аргын дагуу сонсгол, яриа, харилцааг хөгжүүлж Англи хэлийг эзэмшүүлдэг хөтөлбөр юм. Гадаад хэлийг багаасаа зөв аргаар сурвал эх хэл шигээ сайн эзэмшиж мөн аялгагүй буюу цэвэрхэн дуудлагатай сурах боломжтой.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ