CÁCH THỰC HIỆN – ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Đào tạo trước khi dạy và liên tục giúp đỡ giáo viên


Đào tạo trước khi dạy

GrapeSEED cung cấp khóa đào tạo giáo viên trước khi dạy để đảm bảo tất cả cùng nắm được ý tưởng của chương trình và thực hiên theo chuẩn mà chương trình đưa ra. Những người tham gia sẽ được trải nghiệm và thảo luận các bước thực hiện và cách lên kế hoạch cũng như mô hình tổ chức và quản lý bài giảng cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm của chương trình. Giáo viên sẽ học cách quản lý lớp học không gây áp lực cho trẻ mà vẫn rất hiệu quả; học cách sử dụng tài liệu của chương trình để giúp trẻ tự tin nghĩ và giao tiếp lại với giáo viên hay bạn bè (không ép buộc trẻ); học cách lôi cuốn trẻ tham gia các bài học trên lớp đem lại thành công cho học sinh và nhà trường.


Liên tục giúp đỡ giáo viên trong suốt quá trình giảng dạy

Trong suốt quá trình giảng dạy, GrapeSEED tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ giáo viên. Chuyên gia của GrapeSEED sẽ đến dự giờ lớp học, gửi lại nhận xét, hướng dẫn và dạy mẫu cho giáo viên. Đồng thời, giáo viên cũng có thể trao đổi với chuyên gia từ chương trình để giải quyết những vấn đề gặp phải trong khi giảng dạy.