BẮT ĐẦU – DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao học sinh của mình lại gặp khó khăn và thiếu tự nhiên trong giao tiếp dù bạn là giáo viên giỏi và đã nỗ lực hết sức? Bạn có muốn trải nghiệm với một phương pháp hoàn toàn mới mang tính đột phá kết hợp cùng với một chương trình đã được nghiên cứu và áp dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới? Hãy liên hệ với chúng tôi để có cơ hội dạy ở các trường học đang triển khai GrapeSEED hoặc có thể dạy GrapeSEED ở chính trường của bạn.

Họ*
Tên*
Quận*
Thành phố*
Email*
Điện thoại*
Mục đích liên hệ*
Lý do:
Câu hỏi: