Tài liệu dành cho giáo viên

Story - Unit 1
"Mice in the barn"
Phonics và tài liệu đọc mẫu
Big Book - Unit 1
"RED"
Sách hướng dẫn dành cho giáo viên.

Tài liệu dành cho học sinh

DVDs

 

Audios

 • Title
  Album
 • Everybody Grows
  Unit 5 You and Me!
 • Ten Things
  Unit 2 Just Wiggle!
 • Time for a Story
  Unit 3 Count And Shout!
 • Be Nice
  Unit 6 Laugh!

 

Sách

EEE Unit 1 Sample
Writer Sample