DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH

Các nghiên cứu thực tế minh chứng cho những tác động mạnh mẽ từ chương trình lên kết quả học tập của học sinh

Với GrapeSEED, chúng tôi đã chủ động tiến hành những đánh giá kết quả học tập mà chương trình đem lại. Những đánh giá độc lập này đã được thực hiện trên nhiều nhóm học sinh với số lượng lớn ở nhiều trình độ khác nhau.


Được phát triển từ những lớp học thực tế

Bên cạnh kinh nghiệm hơn 40 năm giảng dạy tiếng Anh, GrapeSEED đã được phát triển cùng với những góp ý và phản hồi từ giáo viên – những người đã tham gia các bài giảng thử nghiệm chương trình với lớp học thật của mình. Các bài học đã được thay đổi lại dựa trên những phản hồi cũng như những đánh giá khi quan sát lớp học thực tế. Những bài học mới này được kiểm nghiệm thêm nhiều lần nữa với phương thức đa dạng hơn trên toàn bộ các trường học trước khi được chính thức đưa ra sử dụng rộng rãi.


Kết quả được minh chứng bởi những nghiên cứu thực tế

Chúng tôi đã đưa chương trình tới các nhà nghiên cứu giáo dục, các chuyên gia ngôn ngữ, các nhà quản lý trường học và cả giáo viên và đề nghị họ đánh giá mức độ hiệu quả cũng như những tác động của chương trình lên kết quả học tập thực tế của học sinh.

Những đánh giá này đã chỉ ra rằng nếu như được triển khai tốt, chương trình của chúng tôi sẽ dem lại những kết quả bất ngờ và tác động tích cực đến học sinh không chỉ về mặt ngôn ngữ mà còn giúp đẩy mạnh các lĩnh vực học tập khác.

Tham khảo thêm thông tin nghiên cứu và kết quả đánh giá

Không ngừng phát triển

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu và tiếp nhận phản hồi để khiến GrapeSEED càng ngày càng hiệu quả hơn.