BẮT ĐẦU – DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Bộ não của trẻ những năm đầu đời có một sức mạnh vô cùng to lớn, đây được coi là giai đoạn tốt nhất để “kích hoạt năng lực ngoại ngữ” cho trẻ. Bố mẹ không nên bỏ lỡ giai đoạn vàng này của con mình hoặc sử dụng nó chỉ với mục đích để con bạn làm quen với tiếng Anh. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết được các trường học đang triển khai GrapeSEED hoặc đề nghị để con bạn được học GrapeSEED ngay tại trường học của con mình.

Họ*
Tên*
Quận*
Thành phố*
Email*
Điện thoại*
Mục đích liên hệ*
Lý do:
Câu hỏi: