CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO MẬT SỰ RIÊNG TƯ CỦA KHÁCH HÀNG

Ở công ty GrapeSEED, chúng tôi cam kết sẽ tôn trọng và duy trì sự riêng tư của các khách hàng trên mạng. Với lý do này, các khách hàng có thể xem và sử dụng tất cả các trang trong website của GrapeSEED mà không cần cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào.

Trong một vài trường hợp cụ thể, chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân – ví dụ như khi liên hệ với chương trình thông qua mẫu đơn trên mạng – chính sách bảo mật của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân của các bạn cho bất cứ một công ty thứ ba nào khác hoặc sử dụng thông tin đó để gửi thư ngoài mục đích. Bất cứ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp như họ tên, chỗ ở, địa chỉ email, số điện thoại sẽ chỉ được sử dụng bên trong công ty GrapeSEED và các chi nhánh của chúng tôi.

Để đảm bảo các thông tin cá nhân của bạn tới được chúng tôi một cách an toàn và được bảo vệ khỏi các truy nhập bất hợp pháp, chúng tôi triển khai chương trình bảo mật theo tiêu chuẩn công nghiệp không chỉ được đảm bảo từ bên ngoài, thông qua công nghệ bảo mật được cập nhật liên tục mà còn được đảm bảo từ bên trong, thông qua chính sách hợp nhất và các truy nhập được kiểm soát chặt chẽ trong toàn bộ tập đoàn.

Các chính sách nghiêm ngặt và các tính toán bảo mật mà chúng tôi triển khai thể hiện không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho sự riêng tư của bạn mà còn cả sự cam kết của chúng tôi để bảo vệ nó.

TẠI SAO CHÚNG TÔI LẠI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ THÔNG TIN BÊN NGOÀI.

Là một tập đoàn đa quốc gia, GrapeSEED tận tâm cung cấp các dịch vụ hiệu quả và có tính cá nhân cao với nhiều ngôn ngữ và nhiều nơi khác nhau. Trong khi mục tiêu này là nhiều tham vọng, chúng tôi không ngừng nâng cao cả về chất lượng và các hình thức hỗ trợ bằng việc duy trì và tận dụng cả thông tin cá nhân và thông tin bên ngoài.

Khi bạn chọn lựa cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn – ví dụ như tên, địa chỉ email, số điện thoại, cả khi chi trả cho một sản phẩm hay gửi yêu cầu qua mạng, chúng tôi có thể đảm bảo rằng các bạn sẽ nhận được những hỗ trợ tốt nhất và phù hợp nhất cho sản phẩm cũng như những yêu cầu của bạn.

GrapeSEED cũng thu thập các thông tin bên ngoài – các thông tin mà không thể xác định một người dùng cụ thể nào – bao gồm các thông tin truy nhập, khoảng thời gian truy nhập, các trang chuyển đến. Bằng việc phân tích các thông tin tĩnh bên ngoài này, chúng tôi có thể xác định và nghiên cứu các xu hướng giữa các sản phẩm, dịch vụ và từng trang web của chúng tôi.

Các thông tin này giúp chúng tôi khi thực hiện tìm kiếm để đánh giá thành công trong các kế hoạch marketing, nâng cao ý nghĩa sử dụng của website và cung cấp thêm các tính năng mới, dịch vụ mới thoả mãn các khách hàng của chúng tôi.

COOKIES ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO

Khi thăm website của GrapeSEED, bạn có thể bị yêu cầu chấp nhận “cookie” từ máy chủ. Các “cookies” này tồn tại như những file text nhỏ duy trì bởi trình duyệt của bạn và là một hướng tiếp cận đã được chuẩn hóa để cung cấp nội dung riêng và liên tục cho người sử dụng.

Giống như các website khác, bạn có thể chọn truy nhập website của GrapeSEED mà không nhận thông tin cookies hoặc có thể xóa thông tin này sau. Trong khi cookies của chúng tôi không lưu trữ bất cứ thông tin nhạy cảm hoặc cá nhân nào như tên, địa chỉ email, số thẻ tín dụng, việc chọn lựa không nhận cookies từ website của chúng tôi có thể yêu cầu các bạn nhập lại các thông tin hiện tại như ngôn ngữ bạn chọn mỗi lần thăm website của chúng tôi.

CÁC CÂU HỎI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Xin vui lòng gửi các câu hỏi về chính sách bảo mật mà bạn quan tâm tới địa chỉ privacy@grapeseed.com.