CÁCH THỰC HIỆN – QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

Khi bạn quyết định triển khai GrapeSEED tại trường của mình, đại diện GrapeSEED sẽ trao đổi và cùng bạn lên kế hoạch triển khai nhằm vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện hiện tại của nhà trường; vừa đảm bảo thỏa mãn yêu cầu chất lượng từ phía chương trình.

Các bước thực hiện:

LÊN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI.

THỎA THUẬN

PHỎNG VẤN VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH.

BẮT ĐẦU LỚP HỌC.


Hai nhân tố quan trọng đảm bảo chất lượng khi triển khai chương trình:


1. Buổi đào tạo giáo viên không chỉ đơn thuần là sách vở và lý thuyết suông.

GrapeSEED tổ chức những buổi đào tạo giáo viên một cách hiệu quả. Giáo viên không tham gia thụ động và ghi chép lại thông tin như thông thường mà có cơ hội luyện tập sử dụng tài liệu thực tế để dạy thử ngay sau mỗi bài học. Bên cạnh đó, giáo viên sẽ có khoảng thời gian trao đổi và thảo luận với các chuyên gia GrapeSEED về thực tế giảng dạy và những khó khăn gặp phải trong lớp học.

Ngoài ra những chuyên gia GrapeSEED giàu kinh nghiệm sẽ còn tiếp tục theo sát giúp đỡ giáo viên trong suốt quá trình dạy học.

Buổi đào tạo giáo viên bao gồm:

  • 3 ngày đào tạo.
  • Hướng tiếp cận và triết lý chung của chương trình, quan điểm giảng dạy và phương pháp dạy từng loại tài liệu.
  • Cùng xem và phân tích một lớp học GrapeSEED thực tế.
  • Quản lý lớp học hiệu quả: không áp lực, học sinh tham gia lớp học một cách vui vẻ và giao tiếp tự nhiên khi sẵn sàng (không ép).

2. Tài liệu hướng dẫn chi tiết.

GrapeSEED cung cấp cho mỗi giáo viên một bộ sách hướng dẫn để có thể tìm kiếm thông tin khi cần. Bộ sách gồm 2 phần: Quick Start Guide và Teacher’s Guide.

Bộ sách bao gồm các thông tin:

  • Mục tiêu và các tính năng chung của chương trình.
  • Trẻ học và sử dụng ngôn ngữ như thế nào.
  • Cách sử dụng bộ tài liệu Teacher’s Guide.
  • Mục tiêu chung về học tập và kết quả đầu ra.
  • Mục tiêu học tập và kết quả riêng cho từng Unit.
  • Các cách để tăng cường hiệu quả và đánh giá kết quả.