CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

Thành quả của kinh nghiệm sau nhiều thập kỷ giảng dạy và nghiên cứu sâu rộng về giáo dục ngôn ngữ

Dựa trên hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu giáo dục

GrapeSEED được phát triển từ trường MeySen – Sendai, Nhật Bản - một tổ chức giáo dục có thế mạnh về dạy ngôn ngữ ở Nhật Bản. Ban lãnh đạo là những nhà giáo dục người Mỹ tại trường đã không hài lòng về kết quả học tiếng Anh của học sinh sau một thời gian dài giảng dạy. Họ đã tiến hành phân tích nguyên nhân và tìm kiếm một giải pháp dạy tiếng Anh hiệu quả cho trẻ nhỏ. Dựa trên sự kết hợp kinh nghiệm hơn bốn mươi năm giảng dạy thực tế với những nghiên cứu về giáo dục ngôn ngữ sớm, nhà trường đã xác định được triết lý, hướng tiếp cận và nội dung của một chương trình tiếng Anh mới. Cùng với sự đầu tư công phu về mặt thiết kế hình ảnh và công nghệ hiện đại, nhà trường đã phát triển nên chương trình tiếng Anh GrapeSEED.


Được chứng minh bằng những nghiên cứu thực tế

Bên cạnh những kinh nghiệm lớp học cũng như những nghiên cứu khoa học, chương trình cũng đã được kiểm nghiệm trong thực tế.


Giúp hàng ngàn học sinh trên thế giới

GrapeSEED đã phát triển ra khắp thế giới và hiện đang được giảng dạy rất thành công ở 17 quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Malaysia,…. Đặc biệt GrapeSEED đang được sử dụng rộng rãi ở một số trường công lập thuộc một số bang ở Mỹ. Chương trình đã và đang giúp những học sinh này phát triển Anh ngữ theo tiêu chuẩn của chính phủ để có thể bắt kịp với chương trình học trong nước.