CÁCH THỰC HIỆN – NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA CHÚNG TÔI

Bám sát theo quá trình học tự nhiên của trẻ


Bắt đầu bằng giao tiếp chứ không phải ngữ pháp

Khi trẻ nghe một từ hoặc câu lần đầu tiên, chúng không hề (không thể) tư duy xem cấu trúc ngữ pháp của câu đó là gì. Thay vào đó chúng nhận thức được:

  1. Chuỗi các âm thanh lạ đó (đó làm âm thanh gì vậy?)
  2. Kết nối chuỗi âm thanh đó với ý nghĩa mà chúng tiếp nhận (âm thanh đó được nói ra với mục đích gì?).
  3. Sau một thời gian tiếp xúc, trẻ sẽ có thể nói lại chính xác chuỗi âm thanh đó khi chúng muốn thực hiện hoặc diễn tả hành động tương tự như chúng đã được tiếp nhận trước đó.


Từ vựng được mở rộng và phát triển thêm thông qua sử dụng thường xuyên các diễn đạt ngôn ngữ thông dụng chứ không phải bằng cách ghi nhớ thuộc lòng hay học vẹt

Trẻ tiếp nhận từ vựng đầu tiên ngay khi bạn nói chuyện với chúng. Ban đầu có thể chỉ là một từ đơn giản ví dụ như “dog” và chỉ vào những chú chó, rồi sau đó có thể là một cụm từ như “isn’t that dog cute?”. Bạn lặp đi lặp lại những từ và cụm từ này nhiều lần trong những ngữ cảnh thích hợp. Dần dần, trẻ sẽ sử dụng được những từ này và có thể thêm mới các từ khác mà chúng tiếp nhận được (ví dụ thêm mới ‘brown dog’ trong “isn’t that brown dog cute?”).


Phát âm được phát triển cùng với việc nghe và giao tiếp liên tục

Trẻ học phát âm bằng cách nghe và tự bắt chước lại. Nghe nhiều và liên tục sẽ giúp trẻ phát âm tốt hơn và cũng giúp chúng phân biệt được các từ có âm tương tự trong giao tiếp tốt hơn.


Mức độ thành thạo được xây dựng và nâng cao cùng với quá trình sử dụng ngôn ngữ phức tạp dần lên

Cùng với thời gian, ngôn ngữ mà trẻ sử dụng sẽ ngày càng phong phú hơn. Ở mỗi giai đoạn, chúng vừa sử dụng lượng từ vựng và diễn đạt ngôn ngữ mà chúng đang có, vừa kết nối thêm các từ vựng hay diễn đạt mới và dần dần tiến lên một mức cao hơn. Quá trình này đến một cách tự nhiên và chúng gần như không nhận ra và không cảm thấy khó khăn gì.