ХЭНД ЗОРИУЛАГДСАН БЭ?

4-12 насны Англи хэл сурагчдад


Грейпсийд нь 4-12 насны хүүхдүүдэд танхимын сургалтаар дамжуулан Англи хэл эзэмшүүлдэг хөтөлбөр юм. Энэ хөтөлбөр одоогоор 18 улсад (АНУ, Япон, ОХУ, Солонгос, Малайз, Индонези, Тайланд...) хэрэгжиж байна.  

Грейпсийд ХХК нь 2010 оноос энэхүү хөтөлбөрийн Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчөөр сургууль, цэцэрлэгүүдтэй хамтран ажиллаж байна. 

Харилцагч сургуулиуд:
        - Логарифм сургууль, 
        - Гурван тамир сургууль, 
        - Их засаг сургууль, 
        - Сод сургууль (Багануур),
        - Этүгэн сургууль,
        - Сакура сургууль,
        - Дойче шуле сургууль,
        - Гэрэлт ирээдүй сургууль,
        - Тольт сургууль,
        - Миний гэр цэцэрлэг,
        - Гурван хөгжил цэцэрлэг,
        - Этик боловсрол соёлын төв,
        - Kids education care сургалтын төв,
        - United сургалтын төв,
        - Мэргэн хүүхдүүд өдөр өнжүүлэх,


Сурагчид хэл сурахын тулд хичээлийн цаг минут бүрийг үр ашигтай өнгөрүүлэх нь чухал. Мөн вакум орчинд сургадаг онцлог нь хүүхдүүдэд орчуулах нэмэлт алхамгүй сурах нөхцлийг бүрдүүлдэг. Үүний дүнд англи хэл тэдний төрөлх хэлтэй нь адил болох юм.