ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ

Грейпсийдийг заах арга зүйд хувьсгал хийсэн хөтөлбөр хэмээн үнэлж байна.

Олон орны зуу зуун сургуулийн удирдлага, багш нар
Грейпсийд бол үнэхээр сайн хөтөлбөр! хэмээн нэгэн дуугаар санал нэгддэг.

Хүүхдүүдийн чадварт нь тохирсон түвшингүүдтэй байхаар бүтээсэн хөтөлбөр бөгөөд дүрэм журам арга хэрэгслүүд нь тодорхой учир багш сурган хүмүүжүүлэгчид Грейпсийдийг "тоглоомын дүрэм өөрчлөгчид" хэмээн нэрлэдэг. Багш нар Грейпсийд бол шинжлэх ухааны гүн үндэслэлтэй, олон төрлийн баримт нээлтэнд суурилсан судалгаагаар баталгаажсан хэмээн сайшаан үнэлдэг.

Сэтгэгдэл, дүгнэлт  • "Одоо хүүхдүүд маш хурдан сайжирч байна. Хичээлдээ орохыг тэсэн ядан хүлээдэг. Энэ бол бидний ажлын хамгийн сайн үр дүн юм."

  • "Бид эхний 2 эсвэл 3хан 7 хоногийн дотор сурагчид маань аз жаргалтай, илүү сайн ярьж, өөртөө итгэлтэй болж байгааг харсан. Тэд ерөөсөө хичээлээсээ хоцордоггүй."

  • Түүний унших чадвар хурдан сайжирч байгааг би харж байна. Үүний гол учир шалтгаан нь Грейпсийд гэж бодож байна. Тэр танд Грейпсийдийн бараг бүх номнуудыг уншиж өгч чадна.

  • "Тэдний чөлөөтэй ярих чадвар нь их сайжирсан мөн өөртэй итгэлтэй болж илүү чангаар ярих болсон. Бусад багш нар ч энэ өөрчлөлтийг ажиглан хэлж байгаа. "


Судалгааны үндэслэл

Грейпсийд нь олон талт судалгаанд үндэслэгдсэн:

• Эх хэл болон 2 дахь хэлний аль нь ч бай бага насны хүүхдийн боловсрол, ялангуяа хэлний чадвар эзэмшихэд нь чухал ач холбогдолтой.

Дэлгэрэнгүй

Амьдрал дээр нотлогдсон байдал

Грейпсийд нь амьдрал дээр үр дүнтэй болох нь батлагдсан хөтөлбөр билээ. Жишээ нь:

• Эдийн засгийн хувьд ядуу бүс нутгийн англиар ярьдаг цэцэрлэг болон 1-р ангийн сурагчид

Дэлгэрэнгүй