МАНАЙ ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Хэл шинжлэлийн сүүлийн үеийн судалгаа, нээлт

40 гаруй жилийн танхимын сургалтын туршлагад суурилсан

Хүүхдэд зориулсан Грейпсийд хөтөлбөр нь Японы Сэндай хотын Мейсэний академид англи хэлийг 40 гаруй жил амжилттай заасан АНУ-ын багш нарын тэргүүн туршлагаас үүсэлтэй.

Грейпсийд хөтөлбөрийг боловсруулан хөгжүүлэгч төв институт болох Мейсэн Академи нь хүүхдэд англи хэл заахдаа мэргэшсэн бөгөөд Япон дахь Мэйсэний хоёр цогцолбор сургуулийн хүрээнд хэрэгждэг "Аз жаргалтай сурах" үндсэн зарчим нь дэлхийн олон олон 6 настнуудад болон боловсролын байгууллагуудад үлгэр жишээ болсоор байна.


Дэлхийн хэмжээний боловсролын судалгаан дээр үндэслэгдсэн

Англи хэлний 40 гаруй жилийн заах арга барил, туршлагаар баяжигдсан Мэйсэн академийн багийнхан амжилтаа улам бататгаж дараагийн судалгааг эхэлж, АНУ-ын боловсролын шинжээчдийн тусламжтайгаар Грейпсийд хөтөлбөрийг боловсруулсан.


Грейпсийд АНУ-д ч мөн хэрэгжсээр

Грейпсийд хөтөлбөр нь одоогоор АНУ-ын хэд хэдэн муж улсад хэрэгжиж байгаа бөгөөд хөтөлбөрийн давуу тал нь олон улсын түвшинд ч өргөжиж хүрээгээ тэлсээр байна. Грейпсийд нь англи хэлний хэрэглээ нь хязгаарлагдмал сурагчдад чиглэсэн урт хугацааны судалгааг санхүүжүүлсээр байна. Эдгээр судалгаа нь хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсний үр дүнд сурагчдын сурлагын түвшинд мэдэгдэхүйц ахиц гарч байгааг харуулах гарцаагүй баримт нотолгоо болж байна.

Илүү мэдээллийг Америкт хийсэн судалгааны дүн, болон Солонгост хийсэн судалгааний дүн мэдээллээс харах боломжтой.