ЯАГААД ГРЕЙПСИЙД гэж?

Аль болох бага наснаасаа хэл сурвал амжилттай эзэмшдэг

Дүрмээр биш, хэрэглээгээр сур


Грейпсийд хөтөлбөр нь одоогоор дэлхийн 18 оронд хэрэгжиж байгаа бөгөөд 2010 оноос хойш Монголын сургуулиудын Англи хэлний сургалтанд нэвтэрч жил бүр хүрээгээ тэлсээр байна.

Грейпсийд нь сургуулиудад доорх зорилтуудыг шийдвэрлэхэд нь тусалдаг.

  • Бүрэн төлөвлөгдөж боловсруулагдсан Англи хэлний хөтөлбөртэй болж эцэг эх суралцагчдынхаа эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн чанартай боловсрол олгох.
  • Багш нараа сургах, мэргэжлийг нь дээшлүүлэх ажлаа олон улсын түвшинд хүргэнэ.
  • Тогтмол арга зүйн зөвлөгөө, туслалцаагаар хангагдана.
  • Сурагчид нь Англиар аялгагүй чөлөөтэй түгдрэлгүй ярьж харилцаж сурах ба Англи хэл сурах дуртай болно.