Нууцлал

БИД ТАНЫ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛЭЛД ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙХ БОЛНО.

GrapeSEED Медиа ХХК, бид онлайн хэрэглэгчдийнхээ хувийн мэдээллийг хүндэтгэн нууцлалтайгаар ажилладаг. Энэхүү шалтгааны улмаас манай хэрэглэгчид хувийн мэдээллээ задруулалгүй GrapeSEED вэбсайтын бараг бүх хуудсаар зочлон нэвтэрч ашиглах бүрэн боломжтой. 

Манай онлайн лавлагаа хэлбэрээр GrapeSEED-тэй холбогдох зэрэг цөөн тохиолдолд хувийн мэдээллийн хүсэлт явуулдаг. Манай нууцлалын бодлогын баталгаа нь  - Бид таны хувийн мэдээллийг ямар нэгэн гуравдагч этгээдэд хэзээ ч ашиглуулахгүй ба хэрэгцээгүй цахим захидлуудын суурь болгон ашиглахгүй. Хэрвээ сонгосон хувийн мэдээлэл, тухайлбал таны нэр болон овог, гэрийн хаяг, и-мэйл хаяг, утасны дугаар зэргүүд нь  зөвхөн GrapeSEED Медиа ХХК болон манай салбар компаниуд дотор ашиглагдах болно. 

Таны хувийн мэдээлэл нь бидэнд аюулгүйгээр ирдэг ба зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, хулгайлах, устгах зэргээс хамгаалагдсан байдаг. Бид гадаад талаас байнга шинэчилдэг нууцлалын технологи болон дотоод талаас компанийн бодлого, байгууллагын дотор хяналттай нэвтрэх замаар аль аль талаасаа салбарын стандарт, аюулгүй байдлын арга хэмжээ авч ажиллуулдаг. 

Энэ хатуу бодлого, аюулгүйн арга хэмжээнүүд нь зөвхөн таны нууцлалыг хангаж байршуулах шаардлагыг хэрэгжүүлж ажиллах төдийгүй түүнийг хамгаалах нь бидний үүрэг юм.

 

ТАНД НУУЦЛАЛЫН ТАЛААР ЛАВЛАХ ЗҮЙЛ БАЙНА УУ? 

Танд нууцлалтай холбоотой лавлах зүйл байгаа бол privacy@grapeseed.com майл хаягаар холбогдож лавлана уу.