LittleSEED Танилцуулга

GrapeSEED-ийн нэгэн хэсэг болох LittleSEED нь 3 настай хүүхдүүдэд Англи хэлний анхан шатны ойлголтыг бий болгодог.

Яагаад GrapeSEED үр дүнтэй байдаг вэ

Онол болон Шинжлэх Ухааны Судалгаан дээр үндэслэсэн. Англи хэлээр суралцагсдын тоо хурдацтай өсөж байгаа ч амжилтад хүрсэн нь маш бага...

GrapeSEED танилцуулга

Англи хэл нь дэлхийн ямар ч хэлнээс илүү дэлхий дахины харилцаанд хэрэглэгддэг хэл билээ. Энэ бол өнөө цагийн харилцааны гүүр болоод байна.

Апп-г хэрэглэхэд илүү хялбар гэдгийг харуулах 10 шалтгаан

Грэйпсийд апп сонсголын цагийг илүү хялбар, үр дүнтэй болгохыг харах.

Давтлага хийхийн ач тус

Гадаад хэлийг төгс эзэмшихэд маш их хугацаа шаарддаг. Тэгвэл GrapeSEED хөтөлбөр нь энэ цаг хугацааг хэмнэх аврагч билээ.